Licencje

 

Posiadanie licencji jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym starty psa w konkursie ringowym, zarówno w Polsce, jak i we Francji.

W przypadku chęci startu w obu krajach konieczne jest posiadanie licencji krajowej PFRF umożliwiającej start w Polsce, jak i licencji zagranicznej
(dla cudzoziemców) SCC umożliwiającej starty we Francji. Jest to spowodowane kwestią ubezpieczenia, ponieważ licencja SCC nie obejmuje terytorium poza Francją, a polska licencja nie obejmuje ubezpieczenia na terytorium Francji. Członkowie francuskich klubów mogą uczestniczyć z francuska licencją w obu krajach, ponieważ ubezpieczenie związane z ta licencją obejmuje imprezy międzynarodowe.

 

Konkursy w Polsce: licencja polska Polskiej Federacji ringu Francuskiego

Konkursy we Francji: Licencja SCC dla cudzoziemców

 

Procedury ubiegania się o licencję PFRF

 

Aby ubiegać się o licencje polską, należy wypełnić formularz wniosku o licencję i przesłać go wraz z kopią rodowodu i chipu na adres ringfrancuskipolska@gmail.com

Płatności można dokonać wyłącznie przelewem bankowym na konto podane w formularzu wniosku.

 

Do końca 2021 roku można ubiegać się o licencję PFRF indywidualnie, tzn. nie będąc członkiem żadnego klubu zrzeszonego w PFRF. Od 01.01.2022 r. konieczna będzie przynależność do klubu Ring należącego do PFRF.

 

Procedury ubiegania się o licencję SCC

 

Istnieją dwa sposoby złożenia wniosku o licencje:

1. Za pośrednictwem Polskiej Federacji Ringu Francuskiego. PFRF będzie odpowiedzialna za przesłanie wszystkich niezbędnych dokumentów do wystawienia licencji do SCC. Odpowiednio wypełniony formularz musi zostać wysłany wraz z kopią paszportu psa i kopią rodowodu. Wnioskodawca musi załączyć należycie wypełniony dokument „rejestracja obcokrajowca”. Następnie należy dokonać opłaty do PFRF (koszt 100 zł.), a PFRF musi dokonać płatności do SCC /CUN-CBG/ licencje.

PFRF w porozumieniu z SCC będzie odpowiedzialne za przesłanie licencji i etykiet startowych na wskazany adres wnioskodawcy.

 

2. Można samemu przeprowadzić procedury, wysyłając pocztą wszystkie niezbędne dokumenty do SCC. Dokumentacja, którą należy dołączyć jest dokładnie taka sama jak w pierwszym sposobie. Płatność (zgodnie z cennikiem udostępnionym przez SCC) może być dokonana czekiem z banku francuskiego na zlecenie SCC /CUN-CBG/ licencje lub przelewem bankowym do SCC. Dokumentację należy przesłać pocztą na poniższy adres. Jeżeli środkiem płatniczym był przelew bankowy należy dołączyć potwierdzenie jego wykonania.
 

Société Centrale Canine

Carnets de travail

155 avenue Jean Jaurés

93535 Aubervilliers Cedex

FRANCJA

SCC będzie odpowiedzialne za przesłanie licencji i etykiet startowych na wskazany adres wnioskodawcy.
 

UWAGA:

Licencje dla cudzoziemców są ważne tylko dla cudzoziemców, nie są ważne dla cudzoziemców przebywających (mieszkających) na terytorium Francji.
Właściciel i przewodnik psa musza być tą sama osobą.

 

Opłaty

Składka członkowska: 200 zł. (płatne do końca I kwartału danego roku kalendarzowego).

Opłata za uzyskanie licencji PFRF: 150 zł. 

Opłata za uzyskanie licencji SCC: zgodnie z cennikiem SCC + 100 zł. (koszty manipulacyjne).